een goed gesprek

Een goed gesprek

Een goed gesprek is waardevol bij belangrijke gebeurtenissen in je leven. Bijvoorbeeld op je werk of in je gezin. Maar ook als je al lang met iets zit, een probleem waar jezelf niet uitkomt. Het uitspreken van wat je bezig houdt kan verhelderend zijn.

Het is bekend dat mensen al sprekende hun gedachten ordenen. Het lucht bovendien op om eens te praten met een neutraal iemand die emotioneel op een afstand staat.

Wat doe ik?
Ik ben iemand die vooral aandachtig luistert, vraagt en doorvraagt, eventueel structuur aanbrengt in je verhaal, concretiseert en begrip toont, je steunt en de derde positie inneemt. Mijn kernwaarden zijn mediamieke helderheid, liefde en rust en veiligheid en humor

©opyright: Jannet de Gruijter-Kunst